Postup při koupi

 

1) INFORMATIVNÍ SCHŮZKA A PŘEDBĚŽNÁ REZERVACE NEMOVITOSTI

Společně vybereme vhodný termín informativní schůzky, na které poskytneme nezbytné informace o projektu i jeho aktuálním stavu a můžeme provést předběžnou rezervaci nemovitosti.

Předběžná rezervace nemovitosti je nezávazná a je nejdéle na 7 kalendářních dnů, lze ji provést i telefonicky či prostřednictvím emailu.

2) REZERVACE NEMOVITOSTI

Vybranou nemovitost si závazně zarezervujete až podpisem rezervační smlouvy, po dobu trvání rezervační smlouvy nebude Vámi vybraná nemovitost nabízena dalším osobám. Po dobu trvání rezervační smlouvy budete mít možnost prostudovat si smlouvu o smlouvě budoucí kupní a zvážit financování vybrané nemovitosti. Nápomocen Vám bude doporučený hypoteční specialista pan Jiří Kučírka 724 601 077, 723 774 789 - JKfinance s.r.o.

V této fázi projektu máte možnost zasáhnout do standardního provedení vybrané nemovitosti a navštívit klientská centra subdodavatelů, u kterých si vyberete materiály, dle Vašich představ a předložené nabídky.

S rezervací je spojen rezervační poplatek.

3) PODPIS SMLOUVY O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

Následně podepíšeme smlouvu o smlouvě budoucí kupní s přesně specifikovaným způsobem financování a zvoleným vnitřním vybavením, viz klientské změny.

4) KOLAUDACE A PODPIS KUPNÍ SMLOUVY

Po vydání kolaudačního souhlasu bude přiděleno číslo popisné, načež společně podepíšeme kupní smlouvu.

5) PŘEDÁNÍ KLÍČŮ

Na závěr obdržíte od nás soubor dokumentů s informacemi k nemovitosti a klíče, následně se můžete nastěhovat.